Агенцията по заетостта се включва в общоевропейската кампания „Права през всички сезони”

Агенцията по заетостта се включва като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за повишаване осведомеността сред трансграничните сезонни работници „Права през всички сезони”. Целта е да се обърне внимание на необходимостта от насърчаване на справедливи и безопасни условия на труд за сезонните работници, наети в страните от ЕС. Водена от Европейския орган по труда, заедно с Европейската комисия, Европейската платформа за борба с недекларирания труд, мрежата EURES, страните от ЕС и социалните партньори, кампанията стартира официално на 15 юни 2021 г. и ще продължи до октомври 2021 г. Публикациите в социалните мрежи могат да бъдат открити чрез хаштаг #Rights4AllSeasons.

За реализиране на дейностите по кампанията в страната ни Агенцията по заетостта ще си партнира основно с Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ИА ГИТ), като покани за партньорство ще бъдат отправени и към други институции и организации, които имат отношение към правата на сезонните работници.

YouTube

Освен с информационни материали относно правата при работа зад граница, Агенцията по заетостта планира да участва в кампанията и с поредица от информационни събития в цялата страна. Тези срещи, които предстои да бъдат организирани през септември, ще съберат на едно място търсещите сезонна работа в рамките на ЕС с експерти от Агенция по заетостта, Главна инспекция по труда и други заинтересовани институции, които ще отговорят на конкретни въпроси и ще предоставят подробна информация за трудовите и осигурителните права на наетите в страните от ЕС.

Инспекцията по труда пък ще се включи в кампанията със съвместни проверки с Инспекцията по труда на Франция. Проверките са предвидени през септември 2021 г. В рамките на тях ще се осъществи контрол на френски работодатели, наели български сезонни работници, както и на фирми, свързани с изпращането им от България. Това е само част от осъществяваната контролна дейност по спазването на трудовото законодателство от отговорните институции във всяка държава от ЕС, като се очаква партньорството и съвместната им работа да продължи с разрастващ се обхват и ефективност по отношение спазването на правата и условията на труд на сезонните работници.

Така чрез предвидените събития и информационни материали кампанията „Права през всички сезони” ще постави своеобразен акцент върху правата на сезонните работници, а именно – справедливи условия на труд, когато работят в друга държава от ЕС, и равни трудови и социални права като местните работници. Въпреки това, предвид временния характер на тяхната работа, те могат да бъдат по-уязвими към несигурни условия на труд и живот, измами и злоупотреби. Ето защо кампанията ще бъде и своеобразна платформа за събиране и споделяне на успешни практики за разпространение на информация и предоставяне на помощ и услуги, достъпни за сезонни работници и работодатели.

За да научите повече за #Rights4AllSeasons или да получите информация като сезонен работник или работодател, посетете уеб страницата на Агенция по заетостта и ИА ГИТ. Следете ни най-вече в социалните мрежи Фейсбук и LinkedIn. Информация за кампанията можете да намерите и на нейния официален сайт: https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе