Агенция по заетостта стартира национална информационна кампания за популяризиране възможностите на проект „Започвам работа”

С поредица от събития, обединени под слогана „ДА РАБОТИШ (Е) ЯКО! ”, Агенция по заетостта стартира национална информационна кампания за…

Агенцията по заетостта предоставя финансова подкрепа на работодателите, които изпитват недостиг от кадри или желаят да обучат такива

И тази година Агенцията по заетостта предоставя финансова подкрепа на работодателите, които изпитват недостиг от кадри и желаят да осигурят…

Близо 3% се е увеличила безработицата в три общини в област Разград през юли

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 31.07.2022 г.) е 4,24%. Регистрирани безработни лица…