Стартират обучения за близо 11 000 безработни и заети

Близо 11 000  безработни и заети лица могат да придобият нова професия или нови ключови компетентности чрез включване в безплатни обучения. Те са организирани от Агенция по заетостта и са финансирани от държавния бюджет в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2022 г.

Обученията за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности от безработните лица ще се провеждат на територията на цялата страна – в над 110 населени места, а също и в 4-те клона на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” (ДП БГЦПО) в Плевен, Пазарджик, Смолян и Стара Загора, както и в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) в кв. Кремиковци към Министерство на труда и социалната политика.

YouTube

Възможностите за обучения са в широк обхват и по отношение на професиите и компетентностите, които могат да се придобият чрез тях. В тях могат да се включат регистрирани в бюрата по труда безработни лица, като за целта подадат заявление за предпочитаните професии, по които искат да се обучават. Експертите в бюрата по труда консултират и информират кандидатите за обучения относно входящите условия, на които е необходимо да отговарят в зависимост от професията, за която ще се обучават.

За улеснение и бърз достъп до пълна информация, Агенцията по заетостта публикува в рубриката „Обучения на възрастни“ от раздел „Търсещи работа“ графиците за провеждане на вече заявените и планирани обучения в цялата страна по проектите на социалните партньори, както и тези, предоставяни от държавните обучителни центрове ДП БГЦПО и ЦРЧРРИ. Всички графици за обученията могат да се видят тук: https://www.az.government.bg/pages/grafici-za-obuchenia/. Рубриката съдържа и информация за възможностите, реда и условията за включване в обучения, организирани от Агенцията, както и за възможностите и правата на обучаемите лица, включително за получаваните от курсистите дневни стипендии, средства за нощувка в пансионите на ДП БГЦПО и за пътуване до местоживеенето им, в случай че то е извън населеното място, в което се провежда обучението, както и друга полезна информация.

Работодатели от цялата страна също могат да заявят желанието си за получаване на финансова подкрепа за обучения на безработни, които впоследствие да наемат на работа по придобитата професия. Финансиране могат да получат и при осигуряване на дуално обучение на работно място, чиракуване, стажуване на безработни или обучения по ключови компетентности на наетия си персонал.

Допълнителна информация и консултация може да бъде получена и на място – във всяка дирекция „Бюро по труда” в страната.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе