Лек спад в безработицата за месец март в общините Разград, Цар Калоян и Лозница

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 31.03.2023 г.) е 4,64%. Регистрирани безработни лица…

Заети и безработни ще получават ваучери за обучение по професионална квалификация, цифрови и други ключови компетенции

Заети, безработни и икономически неактивни хора ще могат да получат ваучери за обучение за придобиване на първа, втора и трета…

Допълнителни разходи отиват по бюджета на МТСП за гарантиране заетостта на безработни

Правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социална политика за гарантиране заетостта…

Близо 3% се е увеличила безработицата в три общини в област Разград през юли

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 31.07.2022 г.) е 4,24%. Регистрирани безработни лица…