През декември безработицата в три общини в област Разград се е увеличила с над 4%

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 31.12.2021 г.) е 4,79%. Регистрирани безработни лица…