Жандармерия и барети обучаваха служителите от пътна, охранителна и териториална полиция

Продължават обученията на униформените служители в ОДМВР-Разград. Представители на Жандармерия и Специализирания отряд по бойни техники бяха в четвъртък в…

Агенцията по заетостта проучва нагласите на търсещите работа за включване в обучения

Агенцията по заетостта стартира проучване на нагласите на работната сила за придобиване на професионални и ключови знания и умения чрез…

Бойко Пенков: За по-малко от два месеца успешно обучихме над 1000 души от работещите в центровете за спешна помощ

„За по-малко от два месеца успешно обучение по линия на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“…

Кирил Ананиев: Водещи лекари в България обучават работещите в системата на спешна помощ

„Обученията по проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС), ще водят доказани български лекари с различни медицински…