Близо 3% се е увеличила безработицата в три общини в област Разград през юли

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 31.07.2022 г.) е 4,24%.

Регистрирани безработни лица в общините Разград, Цар Калоян и Лозница са 1 474 лица.  Това е увеличение на безработицата спрямо предходния месец с 41 лица или 2,78%. Както и намаление със 185 лица спрямо юли 2021 г. Това сочат данни на местното Бюро по труда.

YouTube

  • По възраст:

– до 24 г. – 3,52% /при 2,86% за предходния месец/;

– от 25 до 29г. – 6,44% / 5,72% за предходния месец

– от 30 до 49 г. – 44,3%  / 44,8%  за предходния месец;

– над 50 г. – 45,72% /46,61% за предходния месец.

  • По професионален признак:

– с работнически професии – 27,27% /при 26,58% за предходния месец/;

– специалисти – 21,77% /21,21% за предходния месец;

– без квалификация– 50,94% / 52,19% за предходния месец.

o По признак образование:

– с висше образование – 12,82% /при 11,79% за предходния месец/;

– със средно специално и професионално образование – 35,00% /34,96%/;

– със средно общо образование – 8,48% /8,58%/;

– с основно и по-ниско образование – 43,69% /44,66%/.

  • Без квалификация – 751(50,94%).

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе