Близо 3% се е увеличила безработицата в три общини в област Разград през юли

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 31.07.2022 г.) е 4,24%. Регистрирани безработни лица…