Обявени свободни работни места в област Разград към 28 юни

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/

1 технолог ХВП, висше образование ХВП
2 шофьори, тежкотоварен автомобил, средно образование кат.СЕ,ДЕ
2 технически сътрудник, висше икономическо образование
2 общ работник, основно образование
1 монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване, висше/средно техническо образование
1 оператор, парни и водогрейни съоръжения, средно образование, квалификация „Огняр котли с високо налягане”
1 началник цех, висше образование , спец. „Топлотехника” , компютърни умения
1 диспечер, електротоплопроизводство и пренос, висше образование, спец.”Енергетика”, „Топлотехника”
5 касиери, средно образование
5 обслужващ магазин, средно образование
1 учител по математика и информатика, висше педагогическо образование
1 трудотерапевт, средно образование
2 техник, механик, средно техническо образование
2 контрольор, качество, средно образование
2 продавач-консултанти, средно образование
1 главен готвач, квалификация
1 помощник-готвач, основно образование
5 работници, товаро-разтоварна дейност, основно образование
5 пакетировачи, основно/средно образование
5 разфасовачи , основно/средно обазование
2 машинни оператори в производство на стъкло, средно образование
4 санитари, основно образование
2 носач, товарач на стоки, основно образование
2 дезинфектори ,основно/средно образование.
5 общи работници, основно образование
2 машинни оператори, маркиране на стоки, средно образование
2 чистачи, производствени помещения, основно образование
1 електромонтьор , средно техническо образование
10 лекари, висше образование „Медицина” /по специалности/
5 медицински сестри, висше образование-бакалавър
5 акушерки, висше образование-бакалавър

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

YouTube

– За стажуване

– За обучение

1 младши юрисконсулт
1 икономист-финанси

Бюро по труда – Исперих /общините Исперих и Самуил/

1 отчетник, овощна градина – средно образование
1 барман, основно образование
1 сервитьор, средно/основно образование
1 продавач-консултант, средно образование
3 работници, кланица, начално образование
2 техници, телекомуникации, средно образование, правоспособност кат.”В”
1 склададжия, средно образование
1 носач-товарач на стоки, основно образование
1 пазач, невъоръжена охрана, основно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:

– За обучение по време на работа

– 1 бр. Продавач-консултант

Бюро по труда – Кубрат /общините Кубрат и Завет/

24 общи работници в промишлеността, за работа в Русе
3 пакетировачи, за работа в Разград, основно образование
1 разфасовач, за работа в Разград, основно образование

** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе