Все повече работодатели предприемат мерки за минимизиране на риска за живота и здравето на работещите на открито в жегите

Все повече работодатели предприемат мерки за минимизиране на риска за живота и здравето на работещите на открито при високи температури дори когато не са подадени оранжеви и червени кодове за опасни климатични явления. Това установяват проверките на Инспекцията по труда на строителните обекти, които са един от акцентите на контролната дейност. Промяна на работното време с цел избягване на работата в най-горещите часове, промяна на типа работа и ползване на повече почивки за възстановяване на топлинния и енергиен баланс на организма са едни от най-често използваните мерки, които работодателите въвеждат при полагане на труд в условията на прегряващ микроклимат. При подадени оранжеви и червени кодове за опасно високи температури те са длъжни още да осигурят подходящо облекло, климатизирани помещения за почивките, възможност за наблюдение на работещи на изолирани работни места, долекарска помощ и др.

ИА „Главна инспекция по труда“ напомня, че при прегряващ микроклимат на работните места не само се увеличава рискът от инфаркти и инсулти, но и намалява работоспособността на работещите и се повишава вероятността от допускане на тежки трудови инциденти. По-подробно мерките, които работодателите могат да предприемат за минимизиране на риска при работа при неблагоприятни метеорологични условия са разписани в специална Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места. В нея е регламентирано, че мерки съобразно оценката на риска следва да бъдат предприемани при всички климатични явления, за които са подадени червени и оранжеви кодове – силен вятър, дъжд, и др.

YouTube

В закрити помещения работодателите са длъжни да поддържат оптимална температура, съобразена с разпоредбите на Наредбата. Според тях при работа на закрито градусите през топлия период трябва да бъдат между 18 и 25, като стойностите варират според типа работа – лека, средна или тежка. Допустимата температура не може да бъде над 28 градуса, но има определени и изключения. Според тях при много високи температури навън, в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимите стойности, но не повече от 33 градуса.

При работа на закрито се предпочитат техническите мерки, докато на открито по-добър ефект имат организационните. Работодателите са длъжни също да осигуряват разхладителни напитки за своите работници и служители.

Инспекцията по труда осъществява контрол върху микроклимата в предприятията както по сигнали, така и в рамките на текущата инспекционна дейност. Той е приоритет и при контролната дейност в строителството и в селското стопанство, където основно се работи на открито. Резултатите от контролната дейност показват, че обикновено сигнали за работа при високи или ниски температури се подават от работещи на закрито.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе