Все повече работодатели предприемат мерки за минимизиране на риска за живота и здравето на работещите на открито в жегите

Все повече работодатели предприемат мерки за минимизиране на риска за живота и здравето на работещите на открито при високи температури…