Обявени свободни работни места в област Разград към 5 юли

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/

1 машинист, еднокофов багер, правоспособност

1 технически ръководител  В и К, висше/средно образование

YouTube

1 технолог ХВП, висше образование ХВП

2 шофьори, тежкотоварен автомобил, средно образование кат.СЕ,ДЕ

2 технически сътрудник, висше икономическо образование

2 общ работник, основно образование

1 монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване, висше/средно техническо образование

1 оператор, парни и водогрейни съоръжения, средно образование, квалификация „Огняр котли с високо налягане”

1 началник цех, висше образование , спец. „Топлотехника” , компютърни умения

1 диспечер, електротоплопроизводство и пренос, висше образование, спец.”Енергетика”, „Топлотехника”

5 касиери, средно образование

5 обслужващ магазин, средно образование

2 техници, механик, средно техническо образование

2 контрольори, качество, средно образование

1 помощник-готвач, основно образование

5 работници, товаро-разтоварна дейност, основно образование

5 пакетировачи, основно/средно образование

5 разфасовачи , основно/средно обазование

2 машинни оператори в производство на стъкло, средно образование

4 санитари, основно образование

2 дезинфектори ,основно/средно образование.

2 машинни оператори, маркиране на стоки, средно образование

2 чистачи, производствени помещения, основно образование

10 лекари, висше образование „Медицина” /по специалности/

5 медицински сестри, висше образование-бакалавър

5 акушерки, висше образование-бакалавър

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

– За стажуване

– За обучение

 

Бюро по труда – Исперих /общините Исперих и Самуил/

1 чистач, хигиенист, начално образование

1 барман, основно образование

1 сервитьор, средно/основно образование

1 продавач-консултант, средно образование

3 работници, кланица, начално образование

2 техници, телекомуникации, средно образование, правоспособност кат.”В”

1 склададжия, средно образование

1 носач-товарач на стоки, основно образование

1 пазач, невъоръжена охрана, основно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:

– За обучение по време на работа

–  1 бр. Продавач-консултант

 

Бюро по труда – Кубрат /общините Кубрат и Завет/

24 общи работници в промишлеността, за работа в Русе

3 пакетировачи, за работа в Разград, основно образование

1 разфасовач, за работа в Разград, основно образование

** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]



viber

dm petroleum

Върни се горе