Повече от 2 500 търсещи работа получиха подкрепа в избора на професия

Повече от 2 500 търсещи работа се включиха в 262 групови срещи за професионално ориентиране, организирани от бюрата по труда в страната и техните филиали през юни. Безработните получиха преди всичко практически съвети относно своята трудова реализация. Научиха как да планират кариерата си и как да изградят личен професионален проект, а също и как да използват по най-добър начин услугите на Агенцията по заетостта.

Основната работа на експертите по време на срещите бе концентрирана около подпомагане избора на професионален път и решаване на важните въпроси, свързани с този избор. Те дадоха насоки и набелязаха алтернативи за следване на успешна кариера. Дискусиите започнаха от предварителното проучване на интересите, нагласите, потребностите и възможностите за упражняване на дадена професия и стигнаха до подпомагане на участниците с множество достъпни примери.

YouTube

Интерес предизвикаха темите, свързани с реализацията на пазара на труда спрямо образованието и/или придобитата специалност/квалификация. Експертите от бюрата по труда засилиха вниманието на участниците в срещите към необходимостта от повече информация за спецификата на професиите и необходимите качества за упражняването им. Консултирането продължи с представянето на възможностите за професионално развитие в центровете на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” и чрез включване в проектите на Агенцията по заетостта. Представени бяха базите за обучение, начините на провеждане на обученията и възможностите за развитие след това. Присъстващите се запознаха с различните професии, по които се извършват обучения, като „Заварчик”, „Помощник в строителството”, „Производство на хлебни изделия”, „Библиотекар”, „Касиер”, „Оператор на компютър”, „Офис секретар”, „Помощник пътен строител” и др.

В срещите бяха представени различни работодатели и техните оферти за работа, като своевременно се обсъждаха възникнали въпроси и се даваха примери за добри практики, водещи до трудово устройване. Според насочеността на участниците в групата и обявените към момента свободни работни места на местния трудов пазар, безработните бяха запознати с различни професии – като се тръгне от вариантите за сезонна заетост като „Сезонен работник в земеделието”, „Сезонен работник в горското стопанство”, „Работник овощар” и се стигне до професии като „Социален работник”, „Управител”, „Помощник-възпитател” и „Еколог”.

Дискусиите преминаха естествено към представяне на изпълняваните от Агенцията по заетостта схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” като „Младежка заетост”, „Заетост за теб” и др., както и програмите и мерките от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и Националния план за действие по заетостта. Участниците в срещите получиха информация за чл. 42, ал.3 от ЗНЗ за насърчаване на териториалната мобилност и условията за ползване на субсидията. Представени бяха и  новите  и подобрени услуги „Семеен трудов консултант” и „Консултация и менторство”. Експертите обърнаха внимание на услугите на кариерните центрове към съответната регионална служба по заетостта и подкрепата, която могат да намерят там.

Участниците се запознаха също с EURES мрежата за европейска трудова мобилност и актуалните предложения за работа в чужбина, а акцент бе поставен върху предпазването от трудова експлоатация.

Организаторите на срещите от бюрата по труда обобщиха на финала значението на изграждането на устойчиво личностно отношение, като очертаха основните стъпки при явяване на интервю, а след това представиха задълженията при започване на работа. Дискутирани бяха редица трудови и организационни въпроси, като присъстващите бяха информирани за институциите, към които могат да се обърнат при проблеми с работодателите, при необходимост от социално подпомагане или получаване на парично обезщетение при безработица.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе