Актуализиран е списъкът със защитените специалности от професии и с очакван недостиг на пазара на труда

Министерски съвет прие за учебната 2020/2021 година актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии и със специалности от…