България първа в ЕС привлича хора с увреждания при проверка на достъпността на уебсайтове и мобилни приложения

България е първата страна в Европейския съюз, която привлича хора с увреждания в процеса на проверка на уебсайтове на организации от обществения сектор и мобилни приложения за достъпност на потребители и хора с увреждания. За изграждането на достъпна уеб среда, нашата страна, в лицето на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) e приветствана от еврокомисаря Тиери Бретон. Предложението на ДАЕУ за привличане на хора с увреждания при тестването, получи подкрепа от Министерство на труда и социалната политика и Националния съвет за хората с увреждания към Министерския съвет. Обратната връзка с проверяваните организации, показва тяхната положителна нагласа за осигуряване на достъпни сайтове и увеличаване на потенциалните потребители на техните услуги.

От началото на годината ДАЕУ е проверила 178 уебсайта на администрации, банки, пенсионноосигурителни дружества, университети, топлофикации, ВиК оператори и други организации, предоставящи обществени услуги. Към тях са изпратени препоръки за коригиране на установените несъответствия. До края на 2021 г. ще бъдат проверени над 215 уеб сайта на организации от обществения сектор и 13 мобилни приложения. С това ще завърши първият период на проверки, съгласно Европейската директива за достъпност на уебсайтове и мобилни приложения за потребителите и хората с увреждания. Проверките се извършват с използване на автоматични инструменти за тестване и допълнително ръчно тестване от проверяващите, включително анализ на кода. При проверките участват хора с различни увреждания, като се използват спомагателни технологии за допълнително идентифициране на реални проблеми с достъпността.

YouTube

ДАЕУ осъществява контрол на достъпността още на ниво техническо задание при обществени поръчки за изграждане или надграждане на интернет страници и мобилни приложения. Задължително в техническите задания трябва да се включват изискванията за достъпност на уебсайтовете и мобилни приложения, съгласно хармонизирания стандарт EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). В изпълнение на разпоредбите на ЗОП, при провеждането на обществени поръчки за изграждане или надграждане на интернет страници и мобилни приложения, организациите следва да изискват от изпълнителя да прилага посочените в Европейската директива критерии.

Сигнали за нарушения на изискванията за достъпност на уебсайт, гражданите могат да подават на електронен адрес: [email protected] и на телефоните на Помощния контактен център на ДАЕУ- 0700 20 341; (+359 2) 949 23 88 / (+359 2) 949 23 92.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе