България първа в ЕС привлича хора с увреждания при проверка на достъпността на уебсайтове и мобилни приложения

България е първата страна в Европейския съюз, която привлича хора с увреждания в процеса на проверка на уебсайтове на организации…