ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Паспортизация да има само на държавни и общински сгради

Да отпадне изискването собствениците на апартаменти и къщи да изготвят технически паспорт на сградите – това бе предложено за обсъждане от Министерството на регионалното развитие. Предложението е единствено за публичните държавни и общински сгради да се изисква задължително изготвяне на такъв паспорт. При това документите трябва да са готови до края на 2032 г.

Собствениците на апартаменти в жилищни блокове, както и всички останали частни притежатели на имоти, изградени след 2007 г. няма да имат подобно задължение. Освен ако не правят ремонт на цялостната сграда или не обновяват само част сградата, но така, че да засягат конструкцията й, за което се изисква по закон разрешително за строеж.  Идеята е паспортизацията на старите сгради да не е задължителна, а да се прави, когато действително е необходимо. За строежите след 2006 г. техническите паспорти остават задължителни. 

YouTube

В мотивите към предложението се казва: технически паспорт за съществуващ строеж да се съставя след обследване при строително и монтажни работи, които обхващат целия строеж или част от него, но засягат конструкцията му. Основна цел е да се облекчи бизнеса, гражданите и администрациите от допълнително натоварване с разходи в условията на икономическо възстановяване след ковид пандемията.

Предварителните сметки сочеха, че при задължителни технически паспорти, всеки собственик на жилищен или офис имот в сграда, построена след 2007 г. трябваше да плати между 3 и 5 лева на кв.м. за изготвяне на документа. Отделно при липсата на технически чертежи за сградата допълнително щяха да плащат по около 1 лев за кв. м за архитектурно заснемане. 

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе