Три нови програми за развитие на науката започват през 2022 г.

Три национални програми за развитие на науката в България ще започнат да се изпълняват през следващата година, ако бъдат одобрени от правителството. Проектите им са публикувани за обществено обсъждане до 7 септември 2021 г.

Те са насочени към повишаване на изследователския капацитет в математическите науки, сигурността и отбраната, както и към стимулиране на повече учени да публикуват разработките си в реномирани научни издания. По изпълнението им ще работят различни висши училища, звена на Българската академия на науките (БАН) и други научни организации.

YouTube

С 2 млн. лв. по програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ ще се стимулира партньорството между БАН и Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Ще се създават и използват споделени ресурси, като по този начин ще бъде консолидиран наличният научен потенциал. Ще се провеждат специализирани курсове за магистри и докторанти и ще се осигури кариерно развитие в областта на математическите науки. Благодарение на това се очаква както да бъдат задържани младите ни таланти, така и да бъдат привлечени обратно в страната перспективни български учени от чужбина.

Програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворeния достъп до научна информация“ е с бюджет от 12 млн. лв. По нея се създават стимули за учените от висшите училища и научните организации да публикуват научните си изследвания в издания с голям международен престиж. Програмата ще действа на принципа на споделеното финансиране. Това означава, че за да получат финансиране от държавата, висшите училища, институтите на БАН и други научни организации трябва да имат собствени механизми и средства за поощряване на учените да публикуват в международнопризнати научни издания.

Национална научна програма „Сигурност и отбрана“ е разработена по заявка и с подкрепата на министерствата на отбраната и на вътрешните работи. Тя е с бюджет от 6 млн. лв. По нея ще могат да се развиват иновативни системи за управление на антитерористичната дейност и на киберсигурността. В партньорство с бизнеса ще се разработят и съвременни системи и технологии за защита на информацията.

Проектите на трите научни програми можете да видите ТУК.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе