Приключиха дейностите по проект „Гледни точки“ към ЦОИДУЕМ в НПТГ „Ш. Петьофи“

През месец юни 2021 година Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“, Разград приключи работата по проект „Гледни точки“, финансиран КП 33.19-2020 от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от различен етнически произход /ЦОИДУЕМ/. Проектът, базиран на иновативна концепция за интегриране на между-културното образование, предложи нови форми за насърчаване на учениците от различните етнически групи към приемане и уважаване на различията.

Осъществените проектни дейности създадоха условия за развиване на устойчива и толерантна мултикултурна среда в гимназията. Работата в трите тематични работилници – „Личностно развитие“, „Влез ми в положението“, „Уменията на 21. век“ и в четирите клуба по гражданско образование на ученици от български, турски и ромски произход се базира на неформалното учене, на усвояването на знания, умения и нагласи чрез лично преживяване и чрез съпреживяване. Тя допринесе за утвърждаването на между-културните ценности, помогна за изграждането на умения, необходими за бъдещето, даде на младите хора по-голяма увереност в личния потенциал и собствената креативност. 

Паралелно с интерактивните и иновативни дейности по проекта, които повишиха чувствителността на училищната среда към дискриминативните появи на поведение, към изграждането на нагласи за тяхното отричане и недопускане, своята дейност стартира дългосрочен фото-клуб. Обективът на фотоапарата „улови“ интересни моменти от осъществените инициативи, от заниманията в групите и в клубовете, от важни срещи и събития. Прецизната, но много отговорна творческа работа във времето на проекта, приключи с подготовката и представянето в училището и на обществени мероприятия, на фотоизложба. В нея се акцентира върху проявите на толерантност, на взаимна подкрепа и приятелство в ежедневието, а призмата на обектива показа и различни „гледни точки“ към живота в училище, към света.  Фото-клубът има амбицията да продължи своята дейност и след приключване на проекта, като по този начин продължи да насърчава проявите на добротата, на приятелството на взаимната подкрепа между членовете на училищната общност. 

Уловените от обектива усмивки на участниците в проекта, на техните съученици, родители, приятели и на всички, които по различен повод и начин са подкрепили идеите му, доказва необходимостта и ползата от подобни проекти, заявяващи постоянство и грижа към изграждането на общество и свят, в които взаимното уважение, разбиране и подкрепа са осъзнат верен път към  успеха.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Разград
Новини Завет
Новини Исперих
Новини Кубрат
Новини Лозница
Новини Цар Калоян
Новини за Лудогорец
ЖК "Орел" - гр. Разград
кв. Бели лом - Разград
ЖК "Освобождение" - Разград
Новини - Североизточна България
Пътна обстановка и ПТП-та в област Разград
Върни се горе