Обучават преброителите и контрольорите за Преброяване 2021

Общинската преброителна комисия за Община Разград  съвместно с Отдел „Статистически изследвания“–Разград към Териториално статистическо бюро-Север организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители и контрольори за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в общината.

Обучението ще се проведе при спазване на всички  противоепидемични мерки на 30 август 2021 г. (понеделник) от 09:00 часа в Общински културен център  гр. Разград, площад „Независимост“ № 2.

YouTube

Списъкът на одобрените преброители и контрольори е обявен на официалната интернет страница на Община Разград, рубрика „Преброяване 2021“. Те са общо 176.

Граждански договор ще бъдат сключени само с преминалите обучение.

Припомняме, че Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България ще се проведе в периода 7 септември – 3 октомври 2021 година. В периода 18 септември – 3 октомври 2021 г. преброителите ще имат право да посещават домакинствата в техния преброителен участък от 8:00 до 20:00 ч., включително в събота и неделя. Те ще се легитимират със специално издадена от НСИ служебна карта. Гражданите ще могат да проверят кой е техният преброител на телефоните на НСИ. От 7 до 17 септември, докато тече електронното преброяване, преброителите ще имат възможност да направят предварителен обход на преброителните си участъци, за да преценят сами как да разпределят времето си. Контрольорите ще следят работата и ще подпомагат по няколко преброители.

Допълнителна информация за Преброяване 2021 може да се получи в рубриката „Преброяване 2021“ на интернет страницата на Община Разград, както и на сайта https://census2021.bg/.    

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе