Обучават преброителите и контрольорите за Преброяване 2021

Общинската преброителна комисия за Община Разград  съвместно с Отдел „Статистически изследвания“–Разград към Териториално статистическо бюро-Север организира еднодневно обучение за всички…