До края на октомври набират преброители и контрольори за Преброяване 2021

Снимка: Община Разград

Общинска преброителна комисия – Разград напомня на кандидатите за преброители и контрольори, че срокът за подаване на заявления изтича на 30 октомври 2020 г.

Образци на необходимите документи са публикувани на сайта на Община Разград в рубрика „Преброяване 2021“ и могат да се получат от стая № 06 (деловодство) в административната сграда на Община Разград, с адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А.

При предстоящото преброяване от 22 януари до 15 февруари 2021 г. в цялата страна ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт.

В община Разград преброителните участъци са 256, за преброяването ще бъдат ангажирани 150 преброители. Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един преброител ще може да работи по повече от 1 преброителен участък. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради. Ставките за извършените различни дейности са публикувани на сайта на 18-отото в историята на България преброяване на населението и жилищния фонд: https://census2021.bg/wp-content/uploads/2020/09/%D0%A0%D0%94-05-817-1.pdf.

Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. На контрольорите ще се заплаща на брой преброителни участъци. За община Разград преброителите ще са 38.

Повече информация за подготовката и провеждането на Преброяване 2021 можете да намерите на: www.census2021.bg

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе