Обявени свободни работни места в област Разград към 23 август

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян

1 учител по английски език – висше образование, „Английска филология”

2 учител в начален етап – висше образование НУП

2 учител в детска градина, висше образование ПУП

1 готвач, средно образование

2 работник кухня , основно образование

1 куриер  , средно образование

1 учител по химия, висше образование „Химия”

1 учител по музика, висше образование „Музика”

1 главен счетоводител , висше икономическо образование

1 учител по теоретично обучение, подпомагане на деца , висше образование

2 обслужващи бензиностанция/газостанция, средно образование            

1 лаборант, средно образование „Хранителни технологии”

2 сервитьори, средно образование

1 педагогически съветник, висше образование „Педагогика”

1 психолог, висше образование „Психология”

1 учител, теоретично обучение,висше образование  „Мениджмънт на туризма”

4 общи работници в строителство, основно образование

1 асистент, офис, средно образование, компютърни умения

1 касиер, счетоводство, средно образование

2 контрольори, качество, средно образование

4 общи работници,  основно образование

1 работник, производство на млечни продукти, средно образование

1 шофьор, разносна търговия, основно/средно образование, правоспособност кат. ”В”

1 сътрудник, социални дейности, средно образование

3  разливачи  на метал, основно образование

2 шлифовчика метал, средно образование

6 машинни оператори, металообработващи машини

1  машинист, еднокофов багер, правоспособност

1 технически ръководител  В и К, висше/средно образование

2 технически сътрудници, висше икономическо образование, владеене на английски, немски или турски език, комп.умения

1 оператор, парни и водогрейни съоръжения, средно образование, квалификация „Огняр котли с високо налягане”

1 диспечер, електротоплопроизводство и пренос, висше образование, спец.”Енергетика”, „Топлотехника”

5 касиери, средно образование

5 обслужващи магазин, средно образование

2 техници, механици, средно техническо образование

2 контрольори, качество, средно образование

5 работници, товаро-разтоварна дейност, основно образование

5 пакетировачи, основно/средно образование

5 разфасовачи , основно/средно обазование

4 санитари, основно образование

10 лекари, висше образование „Медицина” /по специалности/

5 медицински сестри, висше образование-бакалавър

5 акушерки, висше образование-бакалавър

  

Бюро по труда – Исперих /общините Исперих и Самуил/

1 уредник, музей, висше образование, спец.” История”, „Археология”

1 електромонтьор, средно образование

2  разфасовачи,  начално образование

1 настройчик, керамични машини, средно образование

1 машинист пътно-строителни машини, основно образование, свидетелство за МПС

1 началник смяна, средно образование

1 водач, мотокар, основно образование, правоспособност

    

Бюро по труда – Кубрат /общините Кубрат и Завет/

11 опаковачи, за работа в гр.Русе, основно образование

2 машинни оператори, за работа в Тутракан, средно образование

1 кранист, с правоспособност

11 машиннни оператори, за работа в Русе,основно образование

24 общи  работници в  промишлеността, за работа в Русе

** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]dm petroleum

Върни се горе