Бърза реакция от управлението на Разград за средствата за ремонт на Дралфа – Лозница

Днес, 26 август 2021 г., стана ясно, че Агенция „Пътна инфраструктура“ София е одобрила искане на Областно пътно управление – Разград и на Областния управител на област Разград за отпускане на сумата от 317 269,20 лв. с ДДС за извършване на спешен временен ремонт на Републикански път II-51 „Дралфа – Чудомир – Лозница – републикански път I-2 Русе – Варна“. Ремонтните дейности ще стартират следващата седмица и включват изкърпване на повредени площи и деформации в настилката, с което да се осигури използването на пътя за година и половина.

По-рано днес Областният управител Иван Борисов и заместник-областният управител Найден Късов извършиха оглед на място на участъци от пътната мрежа в община Лозница, нуждаещи се от спешен ремонт, като отсечката от град Лозница до село Чудомир от Републикански път II-51 „Дралфа – Чудомир – Лозница – републикански път I-2 Русе – Варна“ и пътя от град Лозница до републикански път I-2 Русе – Разград – Варна през селата Ловско, Студенец и Пороище.

YouTube

Проверката беше извършена след подаден до Областна администрация Разград сигнал за силно компрометирана пътна настилка на пътни участъци в община Лозница от Александър Калинов – жител на град Лозница и организатор на гражданска инициатива за подобряване на пътната инфраструктура в общината.

В огледа участваха директора на Областно пътно управление – инж. Людмил Янев и заместник-кмета на община Лозница със своя екип, както и г-н Калинов.

Започва ремонт на пътя Дралфа-Лозница

Г-н Борисов заяви, че е запознат със състоянието на пътя и че споделя мнението на гражданския комитет за нуждата от бързи ремонтни дейности. Областният управител връчи лично на г-н Калинов отговор на подадения от него сигнал, в който го информира, че като първи етап от решаването на проблема се планира спешен временен ремонт, а като втори етап – извършване на превантивен основен ремонт на пътния участък. За целта Областно пътно управление – Разград е внесло доклад за изготвяне на технологичен проект за извършване на превантивен основен ремонт през 2022 г. на Републикански път II-51 „Дралфа – Чудомир – Лозница – републикански път I-2 Русе – Варна“ в пътен участък от 75+600 до км 100+091.

Областният управител обясни, че пътният участък винаги е стоял на вниманието на отговорните институции. Той припомни, че е изградено кръгово кръстовище в участъка където се срещат пътищата Търговище – Разград и Дралфа – Лозница. Това беше най-опасният пътен участък в Разградска област, за което свидетелстваха многобройните тежки катастрофи с фатален край. През 2017 г. за републикански път II-51 „Дралфа – Чудомир – Лозница“ са вложени 978 115,81 лв. с ДДС за ремонта в пътен участък от км 89+517 до км 93+517 – 4 км.

Г-н Янев съобщи, че проектиране и извършване на основен ремонт на пътя и пътя от град Лозница до републикански път I-2 Русе – Разград – Варна през селата Ловско, Студенец и Пороище се планира за 2023 г., като преди това ще се потърсят възможности за временен ремонт.

Областният управител информира, че в момента се извършва ремонт на следните пътни участъци в област Разград:

  • Ремонт на Републикански път II-49 „Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан“ в участъка от км 30+609 до км 33+330, включващ подучастък с две платна от км 30+735 до км 31+797, с приравнена дължина на участъка 3,783 км и участък от км 37+663 до км 50+221 включващ подучастък с две платна от км 37+663 до км 39+819, с приравнена дължина на участъка 14,714 км – обща приравнена дължина на пътните участъци 18,497 км. Участъка от км 30+609 до км 33+330 е:в населеното място гр. Разград и е завършен. Пътен участък от км 37+663 (край на гл. Разград) до км 50+221 (отклонение за с. Побит камък дясно и отклонение за с. Просторно ляво) се работи в момента.
  • Извършва се превантивен ремонт на Републикански път III-4902 „II-49 – Побит камък – Завет – III-205 /Веселец/“ в участъка от км 0+00 до км 28+761, с обща дължина на участъка 28,761 км.
  • ремонт на път III-2102 – Юпер – Божурово – Бисерци и II-49 /Кубрат – Тутракан/ от км 18+545 до км 31+125 с дължина 12.580 км.През 2021 г. беше извършено изкърпване на повредени площи и деформации в настилката по Републикански път III-205 – 6 210 м2 на стойност 178 645,80 лв. с ДДС. Ремонтът започна от км 0+000 до км 54+500 (от РП I-2 – Разград – Исперих – Стефан Караджа до граница с ОПУ Силистра). Тази година е извършен превантивен ремонт на II-49 „Разград – Кубрат – Тутракан“ от км 79+801 до км 89+100 (от отклонение за с. Бисерци до граница с ОПУ Силистра). 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе