Обявени свободни работни места в област Разград към 30 август

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян

1 шофьор, автобус, средно образование, правоспособност

1 учител, история и география, висше педогогическо образование

1 учител по физ. възпитание и спорт, висше образование

1 учител по практическо обучение „Земеделска техника”, висше образование

1 оператор, производствена линия, средно техническо образование

1 главен инженер, висше образование „Автоматизация” , английски език

1 готвач, средно образование

2 работници кухня , основно образование

1 обслужващ бензиностанция/газостанция, средно образование              

1 лаборант, средно образование „Хранителни технологии”

2 сервитьори, средно образование

1 психолог, висше образование „Психология”

2 контрольори, качество, средно образование

4 общи работници,  основно образование

3  разливачи  на метал, основно образование

2 шлифовчика метал, средно образование

6 машинни оператори, металообработващи машини

1  машинист, еднокофов багер, правоспособност

1 технически ръководител  В и К, висше/средно образование

1 оператор, парни и водогрейни съоръжения, средно образование, квалификация „Огняр котли с високо налягане”

1 диспечер, електротоплопроизводство и пренос, висше образование /спец. ”Енергетика”, „Топлотехника” /

5 касиери, средно образование

2 техници, механици, средно техническо образование

5 работници, товаро-разтоварна дейност, основно образование

5 пакетировачи, основно/средно образование

5 разфасовачи , основно/средно обазование

4 санитари, основно образование

10 лекари, висше образование „Медицина” /по специалности/

5 медицински сестри, висше образование-бакалавър

5 акушерки, висше образование-бакалавър

  

Бюро по труда – Исперих /общините Исперих и Самуил/

1 чистач-хигиенист, основно образование

1 електромонтьор, средно образование

2  разфасовачи,  начално образование

1 настройчик, керамични машини, средно образование

1 машинист пътно-строителни машини, основно образование, свидетелство за МПС

1 началник смяна, средно образование

1 водач, мотокар, основно образование, правоспособност

  

Бюро по труда – Кубрат /общините Кубрат и Завет/

1 учител, история и география, висше образование по специалността

1 начален учител, ЦДО, висше образование по специалността

1 учител по математика, висше образовани по специалността

11 опаковачи, основно образование, за работа в гр.Русе

2 машинни оператори, средно образование, за работа в гр.Тутракан

1 кранист, с правоспособност

10 машиннни оператори, основно образование, за работа в гр. Русе

24 общи  работници в  промишлеността, за работа в Русе

** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]dm petroleum

Върни се горе