НАП и МВР проверяват складове и машини за преработка на тютюн

В продължение на изпълнявани съвместни мероприятия за контрол на движението на рискови стоки, Междуведомственият център на ГДБОП координира работата на екипите от Националната агенция за приходите и „Икономическа полиция“ към МВР, които започнаха последващи проверки в помещения на фирми, занимаващи се с ремонт и търговия на машини за производство и пакетиране на цигари. Целта е да се установи дали наличните в складовете и ремонтните бази машини, стоки, суровини и съоръжения, предназначени за производството в тютюневата промишленост, отговарят на данните, посочени в документите, подавани към НАП.

В хода на съвместните проверки, служители от дирекция „Контрол“ и звеното за фискален контрол в НАП са инспектирали складови помещения за съхранение и бази за ремонт на машини в районите на Пловдив и София. 

YouTube

Данъчните инспектори са преброили на място машините и компонентите за тях, описали са ги, след което са сравнили наличните материални активи с вписаните в документите за внос и вътреобщностно придобиване, представени в НАП.

Проверяващите не са открили сериозни нарушения, като на една от фирмите е даден 7-дневен срок да представи допълнителни документи.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе