Изготвен е проект на актуализирана методика за удостоверяване на съответствието на машините за гласуване за изборите на 9 юни

Министерството на електронното управление публикува за обществено обсъждане проект на актуализирана Методика за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо…

Методиката за удостоверяване на съответствието на машините за гласуване ще бъде актуализирана до края на месеца

Актуализирането на методиката за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213,…

МЕУ, БИМ и БИС удостовериха съответствието на машините за гласуване

Министерството на електронното управление (МЕУ), Българският институт по метрология (БИМ) и Българският институт за стандартизация (БИС) удостовериха съответствието на техническите…