Изготвен е проект на актуализирана методика за удостоверяване на съответствието на машините за гласуване за изборите на 9 юни

Снимка: Данче Бозаджиева

Министерството на електронното управление публикува за обществено обсъждане проект на актуализирана Методика за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията на техническата спецификация. Проектът е изготвен съвместно с Българския институт по метрология и Българския институт за стандартизация.

Измененията на методиката са минимални и засягат отделните етапни на удостоверяване на съответствието на технически устройства за машинно гласуване. Мотивите за измененията са подробно посочени в документ с наименование „мотиви – актуализиране методика“.

YouTube

Промени са направени и в приложения № 1 и № 3 към Методиката, отразяващи измененията в основната й част.

До 08.05.2024 г. всички заинтересовани страни могат да предоставят становище по Методиката в деловодството на министерството или на e-mail: [email protected].

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе