Обявени свободни работни места в област Разград към 13 септември

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян

1 медицинска сестра, висше образование, бакалавър

1 учител, детска градина, висше образование „Предучилищна педагогика”

4 водач, специален автомобил, средно образование , правоспособност

2 обслужващ магазин, средно образование, компютърни умения

4 шофор, товарен автомобил/международни превози/, правоспособност

8 продавач-консултанти , средно образование

1 старши експерт, висше образование, специалност „Право”

5 работници, товаро-разтоварна дейност, основно образование

1 водач, мотокар, правоспособност

3 общи работници, основно образование

1 учител по физ.възпитание и спорт, висше образование

1 оператор, производствена линия, средно техническо образование

1 главен инженер, висше образование „Автоматизация” , английски език

1 готвач, средно образование

2 работник кухня , основно образование

1 обслужващ бензиностанция/газостанция, средно образование

1 лаборант, средно образование „Хранителни технологии”

1 психолог, висше образование „Психология”

4 общи работници в строителство, основно образование

2 контрольори, качество, средно образование

4 общи работници,  основно образование

3  разливачи  на метал, основно образование

2 шлифовчик метал, средно образование

6 машинни оператори, металообработващи машини

1 оператор, парни и водогрейни съоръжения, средно образование, квалификация „Огняр котли с високо налягане”

1 диспечер, електротоплопроизводство и пренос, висше образование, спец.”Енергетика”, „Топлотехника”

5 касиери, средно образование

2 техник, механик, средно техническо образование

4 санитари, основно образование

10 лекари, висше образование „Медицина” /по специалности/

5 медицински сестри, висше образование-бакалавър

5 акушерки, висше образование-бакалавър

Бюро по труда – Исперих /общините Исперих и Самуил/

5 работник, товаро – разтоварна дейност, без образование

1 уредник музей, висше/магистър

1 чистач/хигиенист, основно образование

1 електромонтьор,средно образование

2 разфасовач, начално образование

1 машинист, пътно-строителни машини,основно образование/свидетелства за ПМС

1 началник смяна, средно образование

1 водач, мотокар, основно образование/ пк – мотокар

Бюро по труда – Кубрат /общините Кубрат и Завет/

1 учител по философия, висше образование по специалността

1 логопед, висше образование по специалността

1 учител история и география, висше образование по специалността

2 начален учител, ЦДО, висше образование по специалността

2 учител по математика, висше образовани по специалността

11 опаковачи, за работа в Русе, основно образование

2 машинни оператори, за работа в Тутракан, средно образование

1 кранист, с правоспособност

10 машиннни оператори, за работа в Русе,основно образование

24 общи  работници в  промишлеността, за работа в Русе

** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]dm petroleum

Върни се горе