Кметовете на Кубрат и Исперих участват в XXXIV Общо събрание на НСОРБ

Кметът на Община Кубрат г-н Алкин Неби, председателят на Общинския съвет г-н Хюсеин Юмеров и кемтът на Исперих инж. Белгин Шукри участват в двудневна среща на местните власти в курортен комплекс Албена, организирана от Националното сдружение на общините в Р България.

Акценти от годишната среща на местните власти са: Дългият път към силни и независими местни власти; Развитие на местната демокрация и децентрализация в България; Бъдещето на Европа – предизвикателствата на Зелената сделка; Иновации за обновяване на средата; Икономическа трансформация в Плана за възстановяване и устойчивост, както и успешните партньорства за активизиране на местния потенциал.

YouTube

XXXIV-то Общо събрание на НСОРБ прие отчета за работата на Управителния и Контролния съвети на организацията, както и Програмата за дейността на НСОРБ за 2021 – 2022 г.

Общото събрание възложи на изпълнителния директор да създаде необходимата организация за изпълнението на Програмата по т. 1 и да кандидатства с проекти от името на организацията за привличане на допълнителни финансови ресурси.

С решение на висшия орган на НСОРБ се закрива Фонд „Общинска солидарност” и натрупаните средства по партидите на общините ще им бъдат възстановени.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе