15 октомври е крайният срок за искане на еднократна помощ за всички първокласници и осмокласници през новата учебна година

Снимка: Заедно в час

Семействата на 816 първокласници и 778 осмокласници от област Разград са подали заявления и вече са одобрени да получат еднократна помощ от 300 лева за началото на новата учебна година.

Кандидатстването за помощта продължава до 15 октомври.

YouTube

Финансовата подкрепа се отпуска независимо от дохода на семейството и е за покриване на част от разходите в началото на учебната година, при положение, че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за ученици, настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства, както и на настойник/попечител.

Помощта се изплаща на два транша – първата половина (150 лв.) след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а втората (150 лв.) – в началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещава училище. Средствата се връщат, ако ученикът не постъпи в училище, не продължи обучението си през втория учебен срок или има 5 отсъствия за 1 месец без уважителни здравословни причини за това.

Средствата се отпускат въз основа на заявление-декларация, подадено в ДСП по настоящ адрес на правоимащите. Документите могат да се подадат лично, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване с квалифициран електронен подпис или с Персонален идентификационен код на НОИ, както и чрез електронната поща на ДСП по настоящ адрес.

С отпадането на доходния критерий на практика всички семейства на първокласник и осмокласник могат да се възползват от правото на подпомагане.

По данни на РУО – Разград в началото на учебната година в област Разград в 1-ви клас са постъпили 950 ученика, а в 8-ми клас 843 ученика. Съпоставяйки тези данни с броя на приетите заявления за помощта е видно, че до момента 86% от семействата на първокласниците са се възползвали от правото си на подпомагане, а при осмокласниците 92% от семействата.

Най голям брой отпуснати помощи за първи клас има съответно в  Община Разград 360  помощи, за осми клас – 342 бр. следвани от:

 Община Исперих , където са отпуснати 125 помощи за 1кл., 140 бр. за 8 клас ;

в Община Кубрат са отпуснати 120 помощи за 1 клас и 107 бр. за 8 клас;

в Община Завет са отпуснати са 71 помощи за 1 клас и 48 бр. за 8 клас;

в Община Лозница са отпуснати 59 помощи за 1 клас и 54 бр. за 8 клас;

в Община Самуил са отпуснати са 37 помощи за 1 клас и 34 бр. за осми клас,

в Община Цар Калоян са отпуснати 34 помощи за 1 клас и 29 бр. за осми клас;

В сравнение с миналата учебна година, когато имаше доходен критерий до 450 лв. на член от семейството, в област Разград са били отпуснати помощи на 531 семейства на първокласници, и 412 семейства за осми клас.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе