Одобриха проекта за ремонт на Музикалния дом в Разград, стартира и дарителска кампания

Успешно завърши законовата процедура по съгласуване на Проекта на Народно читалище „Развитие 1869“ – “Конструктивно укрепване, ремонт на покрив и фасади на сграда „Музикален дом“, ул. „Ст. Караджа“ № 1 гр. Разград“ в Националния институт за недвижимо културно наследство.

Министерство на културата се произнесе с официално становище, че предвидените строително-монтажни работи са допустими от гледна точка опазване на недвижимата културна ценност и бъдещата й надеждна експлоатация.

Окончателната оценка и обстоятелствата, свързани с реализацията на проекта са в правомощията на Община Разград.

Инвестиционният проект е внесен в Община Разград, с предложение и обосновка,  за да бъде включен в Дейност 2.1.7.2. Ремонт и мерки за енергийна ефективност в сграден фонд «Модернизиране на читалищата в Община Разград», от Плана за интегрирано развитие на Общината  за периода 2021-2027 година.

Подкрепата на местната власт е от голямо значение за успеха на това мащабно начинание.

Успешно стартира и ДАРИТЕЛСКАТА ИНИЦИАТИВА за набиране на средства за благородното начинание. Средства постъпиха по волята на маестро Красен Иванов и г-жа Мила Иванова; служители на Окръжен съд Разград и от «Аннона  Грейн» АД.

Настоятелството на Народно читалище «Развитие 1869» благодари  спомоществователите, които са достоен пример за продължаване на общото дело.

Да запазим културното наследство на Разград  и същевременно да гарантираме, че той отговаря на съвременните изисквания – това е съвместна отговорност:

  • Отговорност на  НЧ „Развитие 1869“ като собственик на емблематичната сграда;
  • Отговорност на местната власт, съгласно Закона за културното наследство;
  • Отговорност на бизнеса, институциите, на цялата градска общественост.

      Сградата се нуждае от спешни мерки за укрепване и ремонт, поради прогресираща ерозия, която застрашава нейната цялост.

Средствата от Дарителската кампания ще подпомогнат реализирането на проекта.

Те постъпват в сметка IBAN BG47STSA93000027954741 и ще се използват целево за ремонтните дейности.

Дарения могат да се правят и в брой, на Касата на НЧ“Развитие 1869“ ул. „Антим I“

№ 1, срещу Договор за дарение.

Да обединим възможностите си, за да укрепим и съхраним Музикалния дом – недвижима културна ценност, единствен по рода си в страната, архитектурен и духовен символ на  Разград.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе