Без петъчен пазар в Исперих след решение на общинския съвет

След Решение от заседание на Общинския кризисен щаб със Заповед на кмета на Община Исперих, предвид усложнената епидемична обстановка, ръста на заразените с COVID-19 на територията на община Исперих и с цел ограничаване разпространение на заразата, се преустановява провеждането на петъчния пазар, считано от 29.10.2021 г. до второ нареждане.

Заповедта гласи следното:

YouTube

ЗАПОВЕД
№ 793 от 27.10.2021 год.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 във връзка с ал. 1, ал. 6 и ал. 9 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. и Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор и Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването и след като взех предвид Решение от заседание на общински кризисен щаб, проведен на 27.10.2021 г. и предвид усложнената епидемична обстановка, ръста на заразените с COVID-19 на територията на община Исперих и с цел ограничаване разпространение на заразата

ЗАПОВЯДВАМ

1. Преустановявам провеждането на:
1.1. Традиционния петъчен пазар на територията на гр. Исперих, считано от 29.10.2021 г. за срок до изричното отменяне на настоящата заповед;
1.2. Пазари и тържища на територията на населените места на територията на Община Исперих.

2. Заповедта да се връчи на управителя на Общински пазар Исперих, както и на кметовете на населените места на територията на община Исперих.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Аксел Кючюк – заместник-кмет на Община Исперих.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Исперих.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на Община Исперих

❗❗❗ ВАЖНО ❗❗❗ След Решение от заседание на Общинския кризисен щаб със Заповед на кмета на Община Исперих, предвид…

Posted by Общинска администрация – Исперих on Thursday, October 28, 2021

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе