Стартира полицейската акция „Зима“

От 1.11.2021 г. в цялата страна стартира традиционната акция на полицията „ЗИМА“, която ще продължи до края на месеца при спазване на въведените противоепидемични мерки. Основната й насоченост е към ограничаване на пътно-транспортния травматизъм, предпоставките за който нарастват с настъпване на зимата и с промяната на метеорологичните условия/заснежени и мокри пътни настилки, намаляване на светлата част на денонощието, и др./ Партньори на „Пътна полиция“ в осъществяване на инициативата са структурите на Съюза на българските автомобилисти и на Българския Червен кръст. В рамките на превантивната акция отново ще се проведат три отделни тематични кампании, които вече бяха реализирани успешно в страната в последните  няколко години.

Първата от тях е под наслов „С безопасно пътно превозно средство през зимата”, и е насочена към водачите на пътни превозни средства /ППС/ – велосипеди, превозни средства с животинска тяга. Тя ще се осъществи през периода 1-10.11.2021 г.  Ще се следи за спазване на въведените ограничения за движение на велосипеди, каруци и селскостопанска техника, по определени пътища или участъци от тях от републиканската пътна мрежа, и за движещи се  велосипедисти без необходимото оборудване, както и за използване от тях на светлоотразителни жилетки при движение в тъмната част на денонощието или в условията на намалена видимост. При извършване на регистрация и пререгистрация на пътните превозни средства ще се извършва проверка за изправността на тяхната светлинна и светлоотразителна сигнализация в съответствие с нормативните изисквания. Контролните органи ще вземат отношение при всеки констатиран случай на движение на ППС без необходимото оборудване, както и при установяване на велосипедисти, неизползващи светлоотразителна жилетка при движение извън населените места, през тъмната част на денонощието и в условията на намалена видимост.

YouTube

Втората кампания под наслов „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя” е насочена към пешеходците, пътниците и към поведението на водачите на МПС към тях. Тя ще се проведе в периода 11-20.11.2021 г. В хода й ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане, както и за даване от водачите на предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. Специално внимание ще се отдели на пешеходците в тъмната част на денонощието, движещи се неправилно, особено извън населените места.  В рамките на този етап на 21 ноември/третата неделя от месеца/ по традиция ще бъде отбелязан Световният ден за възпоминание на жертвите от ПТП, обявен за такъв с резолюция на Асамблеята на ООН от 2005 г. 

„Безопасно шофиране през зимата” е мотото на третата кампания в рамките на акция „Зима“ . Тя ще се проведе в дните 21-30.11.2021 г., и е с насоченост към водачите на МПС, техническата изправност на  автомобилите и на осветителните им системи, както и  към поведението на водачите спрямо пешеходците.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе