Започва вторият конкурс за класови дейности по Позитивния превантивен календар

Второ издание на конкурса за класови дейности по Позитивния превантивен календар обявяват Община Разград и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Разград. Първият подобен конкурс завърши в края на предходната учебна година, в него участваха 20 екипа от ученици от 11 училища, които организираха общо 128 класови събития. Второто издание ще включва събития от два календара – последните два месеца от 2021 г. и първите пет от 2022г., финалът е в края на учебната година. Надпреварата за тийнейджъри е насочена към организиране на събития, посветени на дни, включени в Позитивния превантивен календар. В него за месец ноември например са отбелязани четири специални дни, които могат да са повод за провеждане на атрактивно събитие: 3 ноември – Ден на българския художник, 13 ноември – Световен ден на добротата, 16 ноември – Международен ден на толерантността, 21 ноември – Световен ден на поздравите.

Сред целите на конкурса са: да съдейства за сплотяване на ученическите колективи, да се покажат добри практики за изграждане на класови екипи, да се осмисли свободното време на младите хора с положителни емоции, да се развиват умения и компетентности за преодоляване на противоправното поведение.

YouTube

В конкурса, който започва днес, 1 ноември 2021 г., и завършва на 31 май 2021 г., могат да участват всички класове от училищата в Община Разград със съдействието и под ръководството на класен ръководител или педагогически съветник. Организираното от тях събитие може да участва в конкурса под формата на текстово представяне, снимки и клипове, изпратени чрез класния ръководител на имейл [email protected] до 10 дни след събитието. Може да се участва неограничен брой пъти с различни проекти в различните месеци.

Проектите ще бъдат оценявани по следните критерии: Креативност и новаторство; Екипност и единодействие; Съответствие на дейността на потребностите и проблемите на учениците; Брой участници и брой проведени събития за периода.

Участниците ще бъдат разпределение в три възрастови групи: Първа група I-IV клас; Втора група V-VIII клас; Трета група IX-XII клас.

Във всяка група ще бъдат връчени по три награди. Първата награда е ваучер на стойност 1500 лева, втора награда – ваучер на стойност 1200 лева, а трета – ваучер на стойност 1000 лева.

Допълнителна информация желаещите да участват могат да получат на тел.: 084 661397, 0892 603026.

Позитивният превантивен календар на МКБППМН към Община Разград ес издава от 5 години. Шестото издание – за 2022 г. – вече се подготвя и, както и предходните, ще се разпространява в училищата в община Разград, за да украсява класните стаи и да дава поводи на учениците да отбелязват специалните дни, свързани с положителни събития.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе