Изградиха класна стая за креативни дигитални създатели в СУ „Христо Ботев“-Лозница

В СУ „Христо Ботев“ град Лозница е изградена класна стая за креативни дигитални създатели по НП „Изграждане на училищна СТЕМ среда”. Училищният СТЕМ център е естествено продължение на иновативните идеи, които носят педагогическите специалисти, планирали и реализирани иновативни уроци през последните три учебни години. Създадената учебна среда позволява ученикът да бъде пътешественик, изследовател, откривател в областта на природните науки и математиката, а ролята на учителя – да напътства и вдъхновява творческото мислене и креативността на учениците. Класната стая разполага с модерно оборудване. Ще работим с нови мултидисциплинарни уроци, в които ще се интегрират знания и умения по множество учебни предмети. Ще направим заедно първите стъпки в електрониката и програмирането с Ардуино конструктори.

YouTube

Чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката ще търсим най-трайния ефект, а именно: промяна на цялостното организационно развитие на училището.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе