Отчита се намаление на безработицата в три общини в област Разград

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 31.10.2021 г.) е 4,73%.

Регистрирани безработни лица в общините Разград, Цар Калоян и Лозница са 1546. Това е намаление на безработицата спрямо предходния месец със 35 лица или 2,26% или намаление със 472 лица спрямо октомври 2020 г.

YouTube

По възраст:

 • до 24 г. – 3,62% /при 3,79% за предходния месец/;
 • от 25 до 29г. – 5,36% / 5,24% за предходния месец;
 • от 30 до 49 г. – 45,21%  / 45,28%  за предходния месец;
 • над 50 г. – 45,8% /45,6% за предходния месец.

По професионален признак:

 • с работнически професии – 26,19% /при 26,56% за предходния месец/;
 • специалисти – 20,95% /21,25% за предходния месец;
 • без квалификация– 52,84% / 52,18% за предходния месец.

По признак образование:

 • с висше образование – 10,41% /при 10,05% за предходния месец/;
 • със средно специално и професионално образование – 35,64% /36,68%/;
 • със средно общо образование – 8,86% /9,17%/;
 • с основно и по-ниско образование – 45,08% /44,08%/.

Без квалификация – 817(52,84%)

Това е намаление с 8 лица (0,97% ).

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе