Близо 5% се е увеличила безработицата в три общини в Разградско само за месец

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 31.01.2021 г.) в общините Разград, Лозница и…

През ноември в Разградско е отчетена най-ниската безработица след края на извънредното положение

Равнището на регистрираната безработица в област Разград през ноември е 9,3%. Това е най-ниската регистрирана стойност след края на извънредното…