Увеличение на безработицата в три общини в Разградско за декември 2023 г.

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 31.12.2023 г.) е 5,58%. Регистрирани безработни лица…

Близо 2% намаление на безработицата в три общини в Разградско за ноември

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 30.11.2023 г.) е 5,53%. Регистрирани безработни лица…

Намаляване на безработицата в три общини в Разградско за месец април

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 30.04.2023 г.) е 4,52%. Регистрирани безработни лица…

Безработицата за февруари в три общини в Разградско бележи лек ръст

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 28.02.2023 г.) е 4,74%.  Регистрирани безработни лица…

2% увеличение на безработицата за месец януари в три общини в Разградско

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта към 31.01.2023 г. е 4,81%. Регистрирани безработни лица…