Близо 5% се е увеличила безработицата в три общини в Разградско само за месец

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 31.01.2021 г.) в общините Разград, Лозница и…

През ноември в Разградско е отчетена най-ниската безработица след края на извънредното положение

Равнището на регистрираната безработица в област Разград през ноември е 9,3%. Това е най-ниската регистрирана стойност след края на извънредното…

Малко над 7% е намаляла безработицата в 3 общини в Разградско

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 30.06.2020 г.) е 8,33%. Регистрирани безработни лица…

Над 10 хиляди души ще бъдат обезщетени от второто майско плащане на парични обезщетения за безработица

Националният осигурителен институт (НОИ) ще изплати 4,925 милиона лева на 10 817 безработни лица. Те получават паричните си обезщетения за…

6.7% е регистрираната безработица в месеца на въвеждане на извънредното положение

Равнище на регистрираната безработица в страната от 6.7% отчита през март Агенцията по заетостта. Сравнението на месечна база показва увеличение от…