3% намаление на безработицата в три общини в област Разград за месец март

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 31.03.2024 г.) е 5,77%.

Регистрирани безработни лица в три общини в област Разград (Разград, Лозница и Цар Калон) са 1 658 лица. Това е намаление на безработицата спрямо предходния месец с 50 лица или 3,01%. Това също сочи намаление с 26 лица спрямо март 2023 г.

YouTube

  • По възраст:

– до 24 г. – 4,22% /при 3,3% за предходния месец/;

– от 25 до 29г. – 4,46% / 4,0% за предходния месец

– от 30 до 49 г. – 43,2%  / 43,6%  за предходния месец;

– над 50 г. – 48,13% /48,5% за предходния месец.

  • По професионален признак:

– с работнически професии – 26,35% /при 27,04% за предходния месец/;

– специалисти – 21,23% /21,9% за предходния месец;

– без квалификация– 52,41% / 51,05% за предходния месец.

  • По признак образование:

– с висше образование – 11,15% /при 11,8% за предходния месец/;

– със средно специално и професионално образование – 35,34% /35,9%/;

– със средно общо образование – 10,67% /10,3%/;

– с основно и по-ниско образование – 42,82% /41,97%/.

  • Без квалификация – 869(52,41%)

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе