Всички отговорни институции в област Разград работят за провеждане на нормални, честни, прозрачни и демократични избори

Днес, 10 ноември 2021 г., Областният управител на област Разград Иван Борисов свика работна среща за обсъждане хода на организационно-техническата подготовка за провеждането на насрочените на 14 ноември 2021г. избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за народни представители.

В срещата, която се състоя в Областна администрация Разград, взеха участие  Областният управител и неговите заместници, главния секретар на Областна администариция Разград, председателят на Районна избирателна комисия – Разград Хубан Соколов, придружен от членове на РИК, представители на Областната дирекция на МВР – Разград и Регионална здравна инспекция – Разград и ръководителите на общинските организационно-технически екипи за подготовка и провеждане на изборите в област Разград. Част от участниците се включиха онлайн чрез платформата за видеоконферентна връзка ZOOM.

YouTube

Михаил Тодоров – Главен секретар на Областна администрация Разград представи информация от Областна администрация Разград за дейностите по организационно-техническата подготовка на изборите, съобразно нейните ангажименти.

Той съобщи че сформираният организационно-технически екип в Областна администрация Разград е извършил следните дейности, съобразно хронограмата приета с Решение на ЦИК:

  • Проведени са консултации с представители на партиите и коалициите, за определяне състава на РИК-Разград. РИК – Разград е назначена с Решение № 611-ПВР/НС от 24.09.2021 г. на ЦИК.
  • РИК-Разград е обезпечена с необходимата техника, печати, материали и консумативи, както и с човешки ресурси – технически сътрудници и експерти и др.
  • От Главна дирекция „ГРАО“ в София са доставени предварителните избирателни списъци, а след това и окончателните избирателни списъци за гласуване. Доставени са удостоверения за гласуване на друго място и регистрите към тях, които са предадени на общините.
  • Със заповед на Областния управител са определени  помещения, в които да се съхраняват бюлетините, изборните книжа и печатите на СИК.
  • Осигурени са печатите на комисиите по чл. 287, ал. 7 от Изборния косекс; торбите за съхранение на изборните книжа и материали и кутиите за отрязъците с номерата на бюлетините които са раздадени на общините.
  • Отпечатани са два вида Методически указания за Секционните избирателни комисии – един за секциите с машинно гласуване и един за секциите с хартиено гласуване, информационен лист с имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи и Бланка за отчитане на преференциите, след съгласуване на предпечатната заготовка с РИК – Разград.
  • Доставени са отпечатаните бюлетини за избирателите в област Разград – по 136 000 бюлетини за всеки от двата вота. Бюлетините и изборните книжа се съхраняват под денонощна полицейска охрана и ще разпределени на общините.
  • Създадена е организация, членовете на секционните избирателни комисии от общините, които участват при предаване на протоколите в РИК-Разград да бъдат посрещани в областния център на три различни места, където ще изчакват реда си /сградата на филхармонията; сградата на Общинския културен център и сградата на кафе-аператив „Зайо Байо“/. Ще бъдат осигурени условия за спазване на всички противоепидемични мерки срещу COVID-19 (осигуряване на вход и изход към всяка сграда, еднопосочно движение, почистване и дезинфекция и т.н.),

Михаил Тодоров допълни, че на 11.11.2021 г. бюлетините, избирателните списъци, методическите указания и всички изборни книжа ще бъдат раздадени на общините по предварително изготвения за целта график. След приемане на Оперативен план на ЦИК за организацията на работата в деня на изборите, ще бъде създадена организация за получаване и изпращане на информация за избирателната активност, като общините ще бъдат уведомени за часовете на подаване на информацията.

Председателят на РИК-Разград Хубан Соколов съобщи, че към този момент в област Разград са образувани 195 избирателни секции, от които 2 в МБАЛ – Исперих, 38 подвижни избирателни секции за лица с трайни увреждания и една подвижна избирателна секция за избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация поради COVID-19. Подвижна избирателна секция избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация поради COVID-19 ще бъде разкрита и в община Разград. Срокът за подаване на заявления за гласуване в подвижна избирателна секция все още не е изтекъл, така че може да бъдат разкрити още подвижни избирателни секции.

Г-н Соколов заяви, че с Областна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е създадена организация за осигуряване на електрически генератори в избирателни секции, в случай на прекъсване на електрическото захранване, до отстраняване на проблема от техници от дежурен екип от ЕНЕРГО-ПРО. Той отправи апел към секретарите на общините, в случай на спиране на електрическото захранване в избирателна секция, с цел бързо отстраняване на проблема, да сигнализират за аварията не на националния телефон 112, а да се обаждат в РИК-Разград, за да задействат веднага доставка на електрически генератор.

Комисар Божидар Божков – началник на „Охранителна полиция“ в ОД на МВР-Разград посочи, че са извършени проверки на всички помещения, в които ще се помещават изборните секции. Осигурен е необходимия човешки ресурс от служители на МВР за охрана на секциите. Създадена е организация за бърза доставка на машините за гласуване по избирателните секции. Машините ще пристигнат късно вечерта в петък и в събота ще бъдат разпределени по секциите.  

Д-р Анатоли Стойнов – заместник-директор на Регионална здравна инспекция – Разград обяви, че в изборния ден ще има дежурен експерт от РЗИ-Разград, който ще отговаря на тел. 0879 918 803, при запитвания за справки за лица, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация поради COVID-19. Той поиска отговорните служители в общинските администрации да прецизират внимателно списъците на желаещите да гласуват в подвижни избирателни секции, а не да ги изпращат веднага в РЗИ-Разград.

Представителите на общините заявиха, че организационно-техническата подготовка на изборите върви по план и декларираха пълна готовност за провеждане на изборите.

Областният управител благодари за извършената досега работа и призова всички отговорни институции за отговорно отношение, за да бъдат осигурени условия за провеждане на нормални, честни, прозрачни и демократични избори.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе