Високо отличие на професор дпн Нели Иванова от Разград

На 17.11. 2021 г. с решение на Академичния съвет на СУ „Св. Кл. Охридски“ проф. дпн Нели Иванова от Разград е удостоена с наградата Почетен знак на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ – Първа степен за приноси в научноизследователската и преподавателската дейност и за уменията ѝ да работи с младите хора – студенти и докторанти.

Проф. дпн Нели Иванова е родена и израснала в гр. Разград. Работила е като учител по български език и литература в града. Съдействала е за повишаване квалификацията на началните учители от област Разград.

YouTube

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе