Отвориха за кандидатстване програмата „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

На 30 ноември 2021 г. УО на Програмата за развитие на селските райони публикува утвърдени насоки за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.
Общият бюджет на процедурата е 39 116 000 лева.

Безвъзмездната финансовата помощ за един кандидат е 15 000 евро (29 337 лв.)

YouTube

Допустими кандидати са физически лица, навършили 18 години, еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) и дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани като земеделски стопани и имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 2000 евро и 7999 евро включително.

Крайният срок за кандидатстване е 2 март 2022 г., 17:30 ч.

Пълен пакет документи може да намерите тук: https://eumis2020.government.bg

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе