Министър Радев: Трябва ясно да се позиционират нуждите на регионите за да се вземат правилните решения

Стартира съвместна информационна кампания на МЕ и МРРБ със заинтересованите страни за дискутиране на перспективите пред енергийната трансформация на въглищните…

На заседание на Областния съвет за развитие обсъдиха идеи за интегрирани териториални инвестиции за развитие на областта

На 15 юни Областна администрация Разград със съдействието на Областния информационен център в Разград организира заседание на Областния съвет за…

До 30 септември МИГ Завет – Кубрат приема проекти по мярка 7.2 с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

Местна инициативна група Завет–Кубрат обяви прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички…

Разград събра областни управители за обсъждане на съвместни дейности за развитие на туризма

Град Разград единодушно бе уважен, като домакин на първата официална среща на областните управители от Северен централен район, като за…