Кравеферма в Синя вода ще се развива с европейски средства

Салихе Мехова от село Синя вода, община Лозница, подписа договор за изпълнение на проект „Закупуване на земеделска техника, покриваща изискванията за биосигурност и обслужваща животновъдното стопанство”. Той е подкрепен по процедурата за  целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство”, в рамките на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Общата стойност на проекта е 59 632.26 лева, от които половината са безвъзмездна финансова помощ, а останалите – собствено финансиране на бенефициента.

YouTube

Проектните дейности включват закупуване на специализирана земеделска техника за обслужване на кравефермата, която е с капацитет за отглеждане на 30 животни.

В рамките на проекта ще бъдат обновени наличните производствени материални активи. Ще се премине от ръчно към технологично почистване, хигиенизиране и хранене. Ще бъде подобрено качеството на произведената суровина и предлагането й на пазара. Ще се насърчи сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти. Ще се подобрят условията на труд, хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство.

Очаква се всички проектни дейности да приключат през октомври 2023-та година.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе