КЕВР с предложение за скок на цената на парното в Разград от новата година

На 15.12.2021 г. от 11:15 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение относно изменение на пределните цени на топлинната енергия и на преференциалните цени и премии на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала“ на дружествата от сектор „Топлоенергетика“, по Решение № Ц-26 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране.

В момента цените на Топлофикация – Разград са както следва: 

YouTube

За електрическа енергия – 238,09 лева/МВтч без ДДС
За топлинна енергия – 100,96 лева/МВтч без ДДС

Според новото предложение на КЕВР се очаква близо 30% ръст, както следва:

За електрическа енергия – 426,33 лева/МВтч без ДДС
За топлинна енергия – 117,99 лева/МВтч без ДДС
За топлинна енергия и топла вода – 129,86 лева/МВтч без ДДС

Предложенията на КЕВР за новите цени на парното ще бъдат обсъждани на 15 декември, а ако бъдат приети следва да влязат в сила от 1 януари 2022 г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе