Европейската Комисия: Първата фаза за свързване на Търговския регистър е успешна

Европейската Комисия: първата фаза за свързване на Търговския регистър е успешна: „We would like to confirm that all Conformance Statements have been verified and based on the results of your Stand-alone test performed with the TestBed tool, your country-specific page has been updated. This is the page that serves as proof of successful termination of the first phase of the integration testing.“

По време на  „Stand-Alone Testing“ се изпълниха всички предефинирани 22 тестови сценария. Обработи се: съобщение за промяна на „Единен европейски идентификационен код на дружество“; получени невалидни съобщения; съобщение от ЕЦП относно създаването на нов, изтрит или деактивиран бизнес регистър е информационния обмен по BRIS.

YouTube

След изпълнение на следващата стъпка интеграционни тестове: „Bi-lateral“ и „End to End Testing“, Търговският регистър успешно ще се свърже  със Системата за взаимно свързване на търговските регистри – BRIS в началото на 2022г. В последните шест месеца, след усилени действия на всички страни ангажирани в процеса, се изпълни поредната стъпка към свързването на  Търговския регистър с BRIS.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе