Разградската общинска червенокръстка организация проведе годишното си отчетно събрание

Председателят на организацията д-р Ивета Кулева сподели, че макар и в пандемична обстановка разградската общинска червенокръстка организация е успяла да мобилизира своите членове и доброволци. Чрез тях, както и с привлечения принос на партньори, е успяла да реализира широк набор от дейности и инициативи, насочени към най-уязвимите групи в общината. Като примери бяха посочени реализацията на мащабната Европейска хранителна програма, достигнала до 1618 правоимащи човека от общината, трите фондонабирателни кампании на БМЧК, с потърсената и получената подкрепа за деца от социално слаби семейства, трапезариите, подпомогнали включването на 99 деца от общността.

Като най-запомняща се инициатива сред многобройните екологични, информационни, фондонабирателни дейности на младите червенокръстци през годината бе посочено отбелязването на 100-годишния юбилей на БМЧК с благотворителната им кампания „100 години – 100 добрини“.

YouTube

С изискуемия кворум членовете на общото събрание утвърдиха отчетните доклади на Общинския съвет и Общинската контролна комисия.

Присъстващите членове на общото събрание изразиха подкрепата си за представените стратегически приоритети на Областната организация, обсъдиха задълбочено и приеха плана за своята работа през 2022 година.

Изразена бе благодарност към д-р Мария Пеева, Николай Миланов, Мирена Симова, Хриска Гамишева, Данка Русанова, Румен Димов и членовете на Общ.С на БЧК за съхранената устойчивост на организацията и за постигнатия ръст на смислени социално-помощни и социално-здравни дейности и към ръководството на Община Разград за подкрепата на червенокръстката организация.

В работата на събранието взеха участие Милена Кехайова, директор на секретарата и г-жа Хабибе Расим, зам.-кмет на община Разград.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе