Пункт за технически прегледи търси председател на комисия

Фирма „Автоконтрол-Р“ търси да назначи служител на длъжност „Председател на комисия на пункт за годишни технически прегледи“, за пункт за ГТП находящ се в град Разград.

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

– Извършва периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства
– Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:
– РЕГИСТРИРА ПОВРЕДИТЕ И ИЗЯСНЯВА ПРИЧИНИТЕ ЗА ТЯХ
– ОБСЛУЖВА, ПРЕГЛЕЖДА МПС И ОФОРМЯ ФОРМУЛЯРИТЕ ЗА ГТП
– ДИАГНОСТИЦИРА И ИЗМЕРВА СТОЙНОСТИТЕ НА ГАЗ И ДИМНОСТ, КАКТО И ИЗМЕРВА СПИРАЧНИТЕ УСИЛИЯ НА АВТОМОБИЛА
– Да е запознат с техническите и законовите изменения в областта на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.
– При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

YouTube

Ако проявявате интерес към работата, се обадете на телефон 0888 90 99 40.

Изисквания към кандидатите според Наредба №32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства:

– Висше образование с образователна степен магистър или бакалавър

1. Двигатели с вътрешно горене
2. Автомобилен транспорт, трактори и кари
3. Автомобилна техника
4. Автомобилен транспорт
5. Селскостопански машини
6. Транспортна техника и технологии
7. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
8. Автомобилен и мотоциклетен спорт
9. Технология и управление на транспорта

– Висше образование с образователна степен професионален бакалавър

1. Двигатели с вътрешно горене
2. Автомобили
3. Механизация на селското стопанство
4. Технология и организация на автотранспортна техника
5. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
6. Учител по практика – инструктор за обучение на водачи на МПС
7. Технология и управление на транспорта

– Средно техническо образование

1. Двигатели с вътрешно горене
2. Автомобили и кари
3. Автомобилна електротехника
4. Управление на транспортно предприятие:
а) в автомобилния транспорт
б) в градския транспорт
5. Технология и организация на автотранспортна техника
6. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
7. Механизация на селското стопанство
С придобити граждански специалности, идентични на тези от буква „А“, а така също и завършили с профил „Автомобилисти“ с курс на обучение не по-малък от 2 г.

– Средно специално образование

1. Монтьор на автомобили и водач на МПС категория „С“ или „В“
2. Монтьор на кари и водач на МПС категория „Т“ или „С“
3. Автокаросерист и водач на МПС категория „В“ или „С“
4. Монтьор на селскостопанска техника и водач на МПС категория „Т“ или „С“, или „В“
5. Монтьор по електрообзавеждане на МПС и водач на МПС категория „В“ или „С“
6. Монтьор-водач на тролейбус
7. Монтьор-водач на трамвайна мотриса
8. Машинист-монтьор на ПСМ и водач на МПС категория „С“ или „Т“

– Да са правоспособни водачи на моторно превозно средство от категория „В“
– Да не са осъждани за:

  • „Престъпления против личността“ или по реда на глава единадесета, раздел II
  • „Престъпления по транспорта и съобщенията“ от Особената част на Наказателния кодекс;
    – Да притежават минимум 3 години трудов стаж по завършената специалност С предимство са кандидати с висше образование с образователна степен магистър или бакалавър

Повече информация на телефон 0888 90 99 40.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе