Филиал Разград – 25 години част от Русенски университет

Преди 25 години, на 27 януари 1997 г. висшето училище в Разград, тогава Институт по химични технологии и биотехнологии, интегриран с ВХТИ – София става част от структурата на Русенски университет „Ангел Кънчев“ с Постановление на Министерски съвет № 16/27.01.1997 г.

Във Филиал – Разград се обучават студенти в образователна и квалификационна степен „бакалавър” и „магистър“ по професионалните направления: Химични технологии, Биотехнологии, Хранителни технологии.

Специалностите, по които се обучава в Разград са търсени, заради възможностите за професионална реализация в сферата на фармацевтичната, биотехнологичната, хранителната, силикатната и керамичната индустрия в региона и страната. Филиалът се гордее със своите възпитаници, голяма част от които са успешни и утвърдени специалисти и ръководители.

Филиал – Разград има подкрепата на ръководството на Русенския университет и в годините бележи възходящо развитие. Важни приоритети са обновяването на базата, прилагането на съвременните методи на обучение и развитието на академичния състав. Филиалът в Разград си сътрудничи активно с университети у нас и в чужбина и се осъществяват съвместни научни проекти, участия в различни форуми, обмен на студенти и преподаватели.

Филиалът осъществява активно и ползотворно сътрудничество с фирмите от региона, общинската и областна администрация в Разград и региона.

Русенският университет със своята единствената академична структура в Разград е възможност за развитие на младите хора и за обучение на кадри, необходими за икономиката на региона.

Университетът ще продължава да работи за силни позиции и за доброто бъдеще на Разград и региона.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе