Лятна сцена на открито ще се изгради по европроект в Исперих

Бенефициент на средствата по проекта „Изграждане на лятна сцена на открито към Народно читалище „Съзнание 1891”, гр. Исперих” е културната институция в града.

Проектът е подкрепен по мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Исперих.  Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

YouTube

Обща стойност на инвестицията е в размер на 161 346.58 лева, които са изцяло безвъзмездни за читалището.

Проектните дейности включват: монтиране на три сгради тип контейнер с предназначение за съблекални и гримьорни; изграждане на трибуна и лятна сцена; оборудване на осветителна, озвучителна и прожекционна системи; оформяне на настилки и озеленяване на територията на бившето лятно кино в града.

Проектътните дейности се очаква да приключат в края на месец юни 2023 година.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе