Търсят се новите „Училища за пример“ от Разград и региона

Снимка: Заедно в час

Започна кандидатстването за третия випуск на програма “Училища за пример” на фондация “Заедно в час”.  Програмата за професионално развитие на цели училищни екипи е двугодишна и подкрепя училищата устойчивото да подобряват управленските и преподавателските си практики и да допринасят за успеха на всички ученици в училището. 

Разградските училища могат да кандидатстват за участие в програмата до 31 март през формуляр на сайта www.zaednovchas.bg.

YouTube

След това предстои предстоят структуриран процес на подбор и събеседване с представители на училищата. За третия випуск “Училища за пример” ще бъдат избрани само 25 училища от цялата страна.

“Програмата е особено ценна в момента, защото отговаря и на част от новите нужди на училищата, породени от пандемията и дистанционното обучение – умения за справяне с предизвикателствата и несигурността на бъдещето, въвеждането на нови методи на преподаване и сплотяване и ефективно организиране на училищната общност.”, споделя Ивелина Пашова, ръководител „Обучения на училищни екипи“ в „Заедно в час“.

В допълнение 95% от учителите и директорите, участници в програмата, споделят, че „Училища за пример“ помага на училищния екип да работи за подобряване на образователните резултати и благосъстоянието на учениците. 91% смятат, че програмата им дава конкретни инструменти и практики, които да интегрират в работата си.

Кой може да стане част от програмата

В програма “Училища за пример” могат да кандидатстват всички държавни и общински училища в страната, без значение от населеното място, броя учители и профила на училището и предизвикателствата, с които се сблъскват. Ключово условие за участие е училищните екипи да са мотивирани и да търсят училищна промяна, която поставя учениците в центъра на обучителния процес.

Участието в програмата е безплатно за училищните екипи. Всички обучения са регистрирани в Министерство на образованието и учителите получават съответния брой кредити. 

Какво включва програмата

“Училища за пример” е единствената цялостна програма за професионално развитие на училищни екипи в България. Тя се състои от две неразделни части:

  • Курс “Лидерство в училище”, който надгражда управленските умения на училищния колектив да допринася за по-задълбоченото учене на всички ученици чрез доказани подходи от практиката и науката.
  • Курс по избор на училището (Умения на 21. век, STEM, Езиково подкрепящи училища, Социално-емоционално учене), свързан с различни методи на преподаване, който надгражда уменията на учителите да прилагат ефективно педагогически практики в конкретна област, спрямо нуждите на самото училище.

Участниците в програма “Училища за пример” преминават през съвременни обучения, приложение в практиката на наученото, надграждаща подкрепа от ментор и работа в професионална общност със споделяне на опит. 

“Училища за пример” в Разград и региона

Програмата прие първия си випуск учители през 2020 г., като в момента работи с 50 училища и близо 500 учители и директори от цялата страна. Сред участниците в програмата има и три разградски училища. Това са СУ „Христо Ботев“ в Кубрат и разградските ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ и ОУ „Васил Левски“. Дългогодишен корпоративен партньор на „Заедно в час“ в област Разград е ADM. 

За „Заедно в час“

Фондация “Заедно в час” повече от 11 години работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование и възможност да реализира потенциала си, независимо от средата, в която живее, и социално-икономическия си произход. Мисията на организацията е да развива нови учители, да подкрепя училищни екипи и да изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.

 “Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация “Америка за България” и е част от глобалната образователна мрежа Teach For All.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе